z
DEMO

Unilevel Kazanç Planı

Unilevel Network Marketing Sistemi

Unilevel kazanç sistemi, en yaygın ve kolay kazanç sistemidir. Bu sistemde bir kişi altına yeni üye kaydı sınırsız olarak yapılabilir. Sisteme dahil olmuş üye, yeni üyeleri doğrudan kendi alt kademesine ekleyebilir. Unilevel kazanç sisteminin en büyük avantajı, direkt olarak bir alt kademeye eklenen kişi sayısında sınır olmadığı için, kazançta da bir sınırlama olmamasıdır.
Bu sitemde aynı seviyedeki üyeler, aynı miktarda kazanç sağlarlar.

Sadece primler için derinlik sınırlaması vardır. Genellikle 5.-7. derinlik seviyesine kadar olan satış ve üye kazandırımlarından kazanç sağlanır. Unilevel sisteminde derinlik sınırlaması vardır.

Sponsor Bonusu: Yeni üye kaydına teşvik etmek için vermiş olduğu primdir.
Kademeli bonus: Üst kademedeki üyenin altındaki her bir üyenin satışından aldığı primdir. Böylece sonsuz bir kazanç döngüsüne girilir.
Hızlı Başlangıç Bonusu: Yeni başlayanlara verilen motivasyon bonusu olarak da nitelendirilen bonustur. Belli bir sürede belirli bir satış hacmini yakalaması için teşvik edilen yeni üyeye bu ek bonus verilir.